top of page
Organisasjon og gjennomføring av kurs og faglige reiser. Utvalg:

Kurs hos NAL (2014 - DD):

- Grønne fasader og tak
- Prosjektering av behandlingssenter og sykehjem
- Design for grønn mobilitet
- Design for demontering (Sirkulærøkonomi)
- LUFT (Naturlig ventilasjon)

- Morgendagens arbeidsplasser

- Glassfasader
- Klimaskall
- Skolebygg
- Robuste boliger
- Miljøvennlig materialvalg

 


Guiding Architects, Oslo, 2017 - dd:
https://www.guide-a.no

Faglige reiser:

 

Studietur Wien 
Tema: Byplanlegging, byutvkling

Kunde: FutureBuilt, Oslo

Studietur Vorarlberg
Tema: Naturlig ventilasjon, trebygninger
Kunde: FutureBuilt, Oslo

 

Studietur Berlin
Tema: Kontorer, høyhus, energi og miljø, byutvikling
Kunde: Entra, Oslo

Studietur Zürich
Tema: Kontorer, høyhus, energi og miljø, byutvikling
Kunde: Entra

Diverse: 
Studietur/by: Wien, Berlin, München, Venezia,  Roma, Madrid, Paris, Lyon, Basel, Zürich, mm.
Studietur/land: Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Spania, Hellas, Poland, Romania, Egypt, mm.

bottom of page